Strassbokstäver vit | PL & ITE Produkter AB


Bokstäverna är 13,9mm höga och hålet 11mm. 

Tillgängliga tiilval